برنامه مطالعاتی ویژه فارغ التحصیلان ریاضی ( 21 الی 27 بهمن )

برنامه مطالعاتی ویژه فارغ التحصیلان ریاضی ( 21 الی 27 بهمن )

این برنامه به پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان برای فارغ التحصیلان و پشت کنکوری ها رشته ی ریاضی 21 الی 27 بهمن دی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید. لینک منبع

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای بهمن الی 4 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید. لینک منبع

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای بهمن الی 4 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید. لینک منبع

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای بهمن الی 4 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید. لینک منبع

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 28 بهمن الی 4 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید. لینک منبع

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای 28 بهمن الی 4 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید. لینک منبع

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای 28 بهمن الی 4 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید. لینک منبع

ادامه مطلب